Etobur Erkekler, Vejetaryen Kadınlar: Cinsiyet ve Beslenme Arkasındaki Gerçekler

Erkekler , neden kadınlardan daha fazla et tüketiyor ?

Erkekler üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda erkeklerin sebze yemek yerine, eti tercih etmelerinin nedeni ortaya çıktı .Sonuç olarak erkeklerin etle beslenmeyi seçmelerinin sebebi, kendilerinin daha erkeksi göründüğünü düşündükleri olarak açıklanıyor.

Araştırma Bulguları:
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha fazla olduğu ülkelerde erkeklerin et tüketiminin kadınlara göre artma eğiliminde olduğu gözlemlendi.

Bu fenomen, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi daha zengin ülkelerde daha belirgindi.
Çin, Hindistan ve Endonezya gibi daha büyük ama daha az varlıklı ülkelerde bu durum görülmedi.

Neden?
Araştırmacılar, bu bulguların, daha zengin ve daha eşitlikçi ülkelerdeki erkeklerin yemek seçimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasından ve eti daha sık tercih etmesinden kaynaklandığına inanıyor.
Katılımcıların çoğu, et ve erkeksilik kavramı arasında sıkı bir bağlantı olduğunu belirtirken, et tüketen erkekleri vejetaryen beslenen erkeklere göre daha erkeksi bulduğunu söyledi. New York’ta yayımlanan çalışmada, araştırmaya katılan erkeklere et ve süt gibi ana besinlerin kendilerine hangi kelimeleri çağrıştırdığı soruldu. Katılımcıların çoğu, et ve erkeksilik kavramı arasında sıkı bir bağlantı olduğunu belirtti.

“Et ve erkeksilik” kavramı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaran bir başka çalışma da Appetite Journal tarafından yayımlanmıştı. Appetite Journal yayımladığı çalışmada, vejeteryan erkeklerin bile diğer vejeteryan erkekleri daha az erkeksi bulduğunu açıklamıştı.
Araştırmada elde edilen sonuçların doğrultusunda, tüketici davranışlarını biçimlendirmek isteyen pazarlama uzmanlarına “et ve erkeksilik” veya “sebze ve daha az erkeksilik” gibi çağrışımları göz önünde bulundurmaları önerildi.
Araştırmacıların Görüşü:
“Bu eğilim, kadınlar arasındaki et tüketiminin azalmasından ziyade, daha fazla zenginliğin erkeklere et seçme konusunda daha fazla fırsat yarattığı gelişmiş ülkelerdeki erkekler arasında daha yaygın et tüketiminden kaynaklanma ihtimalinin daha yüksek olduğu” sonucuna varıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir